Zajímavosti

 

ČLÁNKY

 

 

Letošní rok byl zkázou pro rajčata. Kdo vsadil na pěstování bez použití vhodné ochrany, často se dočkal nehezkého pohledu na zdevastované záhony. Četné periody vlhkého počasí s teplotami okolo 20˚C se podepsaly na masivním šíření plísně bramborové.

S plísní bramborovou (Phytophtora infestans) je třeba počítat již od začátku července. Od této doby je dobré rostliny pravidelně kontrolovat. Případný výskyt typických, rychle se rozrůstajících šedozelených ojíněných skvrn na listech je neklamnou známkou počínající infestace porostu. Účinný boj s chorobou, ale spočívá již v preventivních opatřeních, před propuknutím prvních příznaků.

Jednak je vhodné založit porost dostatečně vzdušný ideálně na slunném dobře větraném stanovišti. Naopak inverzní polohy okolo vodních toků jsou značně nevhodné. Za druhé je dobré porost prosvětlovat v průběhu sezony postupným odstraňováním nejstarších, zestárlých listů vzestupně od báze stonku. S tímto je však třeba zacházet s rozumem neboť rostlina přirozeně listy potřebuje. Odstraňování listů ve větší míře se vždy nevyhnutelně odrazí na množství i kvalitě sklizně. Zároveň je třeba počítat u některých odrůd i s možností úžehu odhalených plodů sluncem. Třetím pilířem prevence je pak preventivní aplikace přípravků zvyšující obranyschopnost rostlin procesem indukované rezistence nebo chemická ochrana v případě hlášeného vlhkého a relativně chladného (t≈20˚C ) počasí. Polyversum lze aplikovat jednak již při výsadbě máčením kořenů v suspenzi (2g/l vody), jednak je možné aplikovat postřikem (5g/25-75l vody) na vzrostlé rostliny s odstupem 7-14.dní. V případě velkého tlaku choroby je vhodné použít dávku na horní hranici koncentrace a zkrátit odstup mezi aplikacemi, případně zvážit přechod na chemickou ochranu. Naopak, pokud jsou již na rostlinách zralé plody, je vhodné opět použít postřik Polyversum, jehož nespornou výhodou je absence ochranné lhůty a rozšířená účinnost proti houbovým chorobám postihujícím plody.

Nejjistější volbou je pěstování rajčat u jižní zdi, chráněné střechou před deštěm. Spory plísně bramborové k infestaci rostliny nezbytně potřebují vodní film na povrchu rostliny. Suché podmínky u jižní zdi, tak dávají rozvoji choroby jen malou šanci na úspěch. Zároveň teplo akumulované zdí napomáhá rychlejšímu a kvalitnějšímu vyzrávání plodů. Především v letošním sychravém létě se chuťové vlastnosti rajčat pěstovaných u zdi s těmi pěstovanými na záhoně nedaly vůbec srovnat.

Poslední, zajímavou volbou je pěstování odolných odrůd. Bohužel jejich paleta není zatím příliš široká. Mezi odrůdy s vyšší odolností patří například Cherrola, která umí příjemně překvapit. Mezi odolné odrůdy pak patří Philovita, Cocktail Crush nebo Crimson Crush. Jejich chuťové vlastnosti však nemusí všem vyhovovat.

S přáním lepších sezon,

Vaše Biopreparáty s.r.o.

 

 

Použití přípravku Polyversum -Biogarden celoročně

Přípravek Polyversum-Biogarden lze použít pro komplexní ošetření rostlin na zahradě.

KDY?: Nejúčinnější ochranou je prevence. Doporučujeme tedy začít s ošetřením již na začátku sezóny, ať již namořením osiva (prostým smícháním osiva s přípravkem) či namáčením sazenic v připravené suspenzi.

JAK?: Kořenový bal sazeničky namočíme v připraveném roztoku a následně hned sadíme do půdy. Zbývajícím roztokem rostlinky zalijeme. Takto si můžeme připravit veškeré sazeničky např. rajčat, okurek, paprik….

Přípravek Polyversum-Biogarden lze využít i v roztoku pro hydroponické pěstování.

Botrytida a jiné choroby na hrachu 

Za vlhkého počasí nebo v hustém zápoji rostlin se na hrášku mohou objevit choroby jako je plíseň šedá (Botrytis cinerea), antraknóza hrachu (Ascochyta pisi), nebo jiné další houbové choroby nadzemních částí rostlin.

Plíseň šedá (Botrytis cinerea)

Příznaky napadení: Na nadzemní části rostlin se objeví nekrotické skvrny, pokryté šedým povlakem konidií, občasně mohou být v odumřelé mase nalezeny tvrdé černé útvary- sclerotia pohlavní formy (Botryotinia fuckeliana). První příznaky se objevují v místech nasazení listů nebo postranních větví. Napadené části odumírají, houba následně pokračuje ve vývoji na odumřelé mase. Při napadení lusků dochází k výraznému poškození semen, která jsou svraštělá, malá a s šedohnědými skvrnami. Napadení plísní šedou dokáže podstatně snížit výnosy. Choroba se vyskytuje především za vlhkého počasí. Mimo hrachu napadá širokou paletu rostlin z mnoha čeledí. Dobrými příklady mohou být jahody, vinná réva nebo konopí.

Na ochranu hrachu před houbovými chorobami nadzemních částí rostlin lze použít vedle prostředků na chemické bázi i šetrnější alternativu v podobě postřiku přípravkem Polyversum. Na rozdíl od většiny chemických postřiků, není v případě použití přípravků Polyversum nebo Biogarden potřeba dodržovat ochrannou lhůtu. Proti houbovým chorobám kořenů je vhodné aplikovat Polyversum již při výsadbě v podobě suchého moření osiva. Dávkování je uvedeno v příbalovém letáku.

 

Jak pěstovat hrášek

KDY?: Hrách je nenáročná rostlina a jeho pěstování zvládne každý. Plodí opravdu rychle a vysévat ho můžeme s odstupem několika týdnů, a tak budeme sklízet celé léto. Hrách dobře snáší chlad, lze tedy s výsevem začít již už v druhé půlce března.

JAK?: Zalévat ho není potřeba příliš často, ale půda nesmí vyschnout. Dbáme také na odstranění plevele. Sejeme ho hlouběji do půdy a pnoucím odrůdám připravíme oporu s provázky či pletivo, nebo můžeme sadit rovnou k plotu.

I hrách nám ohrožují houbové choroby. Proto si již osivo můžeme namořit přípravkem Polyversum-Biogarden (prostým smícháním osiva s přípravkem) a ve fázi růstu můžeme dále rostlinu ošetřit formou postřiku (přípravek Biogarden rozmíchaný s vodou). Informace ke způsobu použití naleznete v příbalovém letáku.

Hrách setý je možné chránit proti padání klíčních rostlin způsobované patogenními zástupci rodu Pythium (např. Pythium ultimum) nebo Rhizoctonia solani nebo proti kořenové hnilobě způsobované Aphanomyces eteichtes či především proti Fusarium solani f. sp. Pisi původci kořenové spály hrachu, to vše pomocí moření semen přípravkem Polyversum- Biogarden. Kořenové choroby jsou zvláště časté na záhonech, na kterých je hrách pěstován v po sobě jdoucích letech opakovaně. Proto je vhodné, jak je tomu u mnoho jiných plodin, dodržovat vhodný osevní postup. Hrách je klasickou plodinou třetí trati, tedy jej rozhodně nepěstujeme na záhonech bezprostředně hnojených organickými hnojivy, to by rozvoj kořenových chorob jen podporovalo. Naopak je hrách díky symbióze hlízkových bakterii vhodnou předplodinou mnoha jiných plodin, protože dokáže tímto způsobem obohatit půdu o dusík. Zároveň není vhodné po hrachu zařazovat plodiny jako jsou česnek, fazol nebo cukrovou řepu. V průběhu vegetace mohou hrách postihovat choroby nadzemních částí rostlin původci jako jsou Botrytis cinerea nebo Dydimella pinodes. Základem je založit, pokud možno vzdušnější porost. Tedy zvolit širší rozchod řádků, zároveň lze proti těmto původcům lze použít postřik přípravkem Polyversum Biogarden.