Často kladené dotazy
 

Obecné


 

1. Co je to Pythium oligandrum?

Pythium oligandrum je mikroorganismus původně izolovaný z volné půdy. Hlavním mechanismem účinku proti houbovým chorobám je mykoparazitismus, při kterém Pythium oligandrum za pomoci enzymů rozkládá stélky fytopatogenů a takto získané živiny využívá pro vlastní výživu.


2. Produkuje Pythium oligandrum antibiotika nebo jiné toxické metabolity?

Ne, neprodukuje. Jedná se o naprosto bezpečný mikroorganismus.


3. Účinkuje ošetření mikroorganismem Pythium oligandrum na bakteriozy?

Ano, ale nikoliv formou parazitismu, ale způsobem účinku nazývaným indukovaná rezistence, ke kterému dochází při kolonizaci kořenového systému rostliny, kdy dochází k produkci nízkomolekulárního proteinu s názvem Oligandrin.


4. Může Pythium oligandrum mít nějaký negativní vliv na půdní mikroedafon?

Nikoliv. Půda jako celek má velmi vysokou schopnost homeostáze (udržování stabilního vnitřního prostředí). Pythium oligandrum je přirozenou součástí půdní mikroflóry, kde se přirozeně nachází ve velmi nízkých koncentracích.


5. Jak Pythium oligandrum působí na větší kloboukaté houby?

Pythium oligandrum parazituje kultivované žampióny patřící mezi basidiomycety, taže lze předpoládat, že parazituje i ostatní kloboukaté houby podílející se na ektomykorhize.
 

Mechanismus účinku


 

1. Co je to indukovaná rezistence?

Je to druh rezistence v našem případě v rostlinách proti patogenu, která je navozena vlivem vnějších podmínek, nikoli geneticky podmíněna. Indukovaná rezistence funguje na biochemické úrovni. V případě Pythium oligandrum je rezistence v rostlinách indukována tvorbou nízkomolekulárního proteinu s názvem oligandrin, k jehož syntéze dochází během kolonizace kořenového systému rostliny.


2. Jak funguje mykoparazitismus?

Jedná se o přímé napadení houbového organismu jiným organismem, který ke svému životu využívá živin ze svého hostitele. Pythium oligandrum tvoří hydrolytické enzymy, které slouží k rozkladu buněčných struktur jiných houbových organismů. Následně jsou takto degradované části využívány jako zdroj živin k vlastnímu růstu.


3. Jak ovlivňuje aplikace přípravku zvýšení výnosů?

Vliv na výnos je výsledkem kombinace jednotlivých způsobů účinku, kdy nejdůležitější je stimulace rostliny pomocí látky tryptamin, která je prekursorem indol-octové kyseliny - fytohormon, který řídí růst a vývoj rostlin. Na zvýšený výskyt této látky reagují rostliny bujnějším růstem svých vegetativních i generativních částí. Tento efekt je dále podporován dalšími způsoby účinku - mykoparazitismem a indukcí rezistence, které zajišťují zdravý vývoj a růst rostliny.
 

Aplikace přípravku


 

1. Čím a jak mám vyčistit nádoby a aplikační zařízená před a po použití  přípravku?

Nejlépe čistou teplou vodou. Pokud je nezbytné pro vyčištění použít detergenty, které mohou potenciálně snížit účinnost přípravku, je nutné po jejich aplikaci postupovat stejně v případě předchozího použití jiných chemických přípravku a postřikovač vymýt čistou vodou. Proplach vodou je nejefektivnější, pokud je prováděn opakovaně. V žádném případě neplatí pravidlo, že je lepší použít jednorázově velký objem vody.


2. Proč je nutné před aplikací přípravek po dobu několika minut aktivovat?

Vzhledem k tomu, že přípravek je dodáván v podobě vodou smáčitelného prášku, je obsažená účinná látka v suchém, a tudíž v neaktivním stavu. Z tohoto důvodu je nutné ponechat přípravek po smíchání s vodou min. 10 minut odstát, aby došlo k opětovnému nastartování procesů mikroorganismu Pythium oligandrum.


3. Dá se používat Polyversum -Biogarden spolu s přípravky obsahující Trichodermu či jiné mikroorganismy?

Toto jednoznačně nedoporučujeme, pokud se jedná o společnou aplikaci nebo aplikace následující v krátkém časovém odstupu po sobě. Pokud by se tak stalo, nedošlo by k deklarovanému účinku přípravku Polyversum ani přípravku na bázi jiného mikroorganismu kvůli konkurenčním vztahům použitých mikroorganismů. Pokud by se jednalo o jednotlivé aplikace s časovým odstupem větším než 3 týdny, k vzájemnému ovlivnění účinnosti nedojde.

4. Dá se používat Polyversum -Biogarden spolu s tekutými hnojivy či jinými agrochemikáliemi?


Hnojiva, herbicidy, insekticidy - ANO. Přípravek se dá mísit s běžně používanými tekutými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin a to jak ve společné aplikaci, tak v aplikacích následných. 

Fungicidy a běžná agro smáčedla - NE. Tyto přípravky mohou ovlivnit nebo zcela eliminovat účinnost přípravu Polyversum, kvůli jeho biologické podstatě. Fungicidní přípravky jsou určeny pro potlačování houbových chorob, a tudíž budou mít stejný efekt i na účinnou látku přípravku Polyversum. Běžná agro smáčedla, která se používají pro lepší mísitelnost a dispergaci chemických přípravků na ochranu rostlin, obsahují většinou i alkoholové složky, které mají ve svém důsledku podobný efekt a mohou Pythium oligandrum také zahubit.


5. Jaký je vhodný čas k aplikaci ?

Jelikož se jedná o biologický přípravek, tak nejvhodnějším časem pro jeho aplikaci během dne jsou buď ranní nebo dopolední hodiny a nebo naopak pozdní odpoledne případně večer. Toto pravidlo platí zejména v období s intenzivním slunečním svitem a vysokými denními teplotami. Uvedené časové intervaly jsou vhodné zejména s ohledem na optimální teplotu a vlhkost prostředí.


6. Vadí déšť, který přijde krátce po aplikaci přípravku?

Déšť sice může smýt aplikovaný přípravek z listů rostlin, kde může dojít ke snížení přímého účinku na chorobu, ale část přípravku se dostane ke kořenům, kde bude dále působit pomocí indukované rezistence a růstové stimulace.


7. Kolik aplikací mohu udělat během roku?

Počet aplikací není nijak omezen, protože přípravek není toxický a není stanovena ochranná lhůta. Doporučené aplikace a forma je uvedena v příbalovém letáku.